In Memoriam

      Geen reacties op In Memoriam

Met groot verdriet moeten wij de DN ijszeilgemeenschap mededelen dat Bouw van Wijk (H 100) op 26 oktober is overleden na een lang, liefdevol en intens leven.

De prestaties van Bouw op het gebied van zeilen en bouwen van zeiljachten, ijsjachten en motorboten zijn te talrijk om hier op te noemen. Hij heeft het uiterlijk van de watersport in Nederland veranderd, hij heeft een indrukwekkend aantal kampioenschappen op het water en op het ijs verzameld, waaronder twee Europese kampioenschappen en twee Nederlandse kampioenschappen in de DN-klasse. Hij is al vele jaren Commodore van de oudste lokale ijszeilvereniging ter wereld. Samen met het bestuur (met Nico Bakker en Ruud Hoogenboom) redde hij het van de vergetelheid en transformeren het tot de grote en bloeiende vereniging die het nu is; IJszeilvereniging Brasemermeer opgericht in 1870.

Bouw, en vóór hem zijn vader, hebben de geboorte en latere ontwikkeling van de Monotype XV-klasse vanaf het allereerste begin in 1932 gevolgd. Alles gelezen en bewaard wat erover geschreven is, inclusief tekeningen en varen met de 15 m2 IJsbeer van zijn vader en later zijn eigen 15 m2 IJsvogel . Beide jachten bestaan nog steeds en worden gekoesterd in Brasemermeer. Na een crash met zijn DN, Bouw veranderde de metalen pin waarmee zijn gebroken been werd vastgemaakt in de pook voor de open haard in zijn huis en ging hij varen op het traditionele Nederlandse ijsjacht ‘IJskoud’ dat op zijn werf was gebouwd en dat we allemaal hebben gezien op het ijs in Nederland, Zweden, Polen, Estland, Duitsland etc. Maar de Monotype had zijn interesse gewekt en daarom kocht hij in 1991 een prachtige Monotype XV gebouwd door Valentijn in Nederland, XV H 10. Niet lang daarna regelde hij voor Ulf Torberger om een presentatie te geven over IMXVIYRA op de jaarvergadering van Brasemermeer.

Door de visie en aanmoediging van Bouw en het enthousiasme van Ulf werd IJszeilvereniging Monotype Nederland opgericht door Bouw, Hans Versteeg en Pieter den Haan. Bouw heeft met zijn kennis en wijsheid een grote bijdrage geleverd aan IMXVIYRA.

Deze geschiedenis kenmerkt Bouw’s toewijding aan het (ijs)zeilen en vooral zijn drive om mensen om hem heen te verzamelen om zijn enthousiasme, zijn grote organisatie- en netwerkvaardigheden te delen. Ogenschijnlijk moeiteloos, maar in feite dankzij hard werken. Dat heeft hij niet alleen gedaan in Monotype XV maar ook in de Nederlandse Vrijheidsklasse, hij was een geweldige motor voor de Regenboogklasse en voor de Nederlandse vloot van internationale 5,5 meter om er maar een paar te noemen.

Bouw was niet altijd alleen de ogenschijnlijk succesvolle en opgewekte man die we allemaal kenden en waar we zo van genoten. Hij heeft verschillende diepe persoonlijke en professionele crises moeten doorstaan, die hun tol hebben geëist, om uiteindelijk die man te worden.

Een geweldige zeiler en karakter waar we allemaal van hebben geleerd en van hebben geprofiteerd, en waar we zoveel plezier mee hebben gehad.

Onze gedachten zijn bij zijn familie. Bouw zal gemist worden.

DN Ijszeilvereniging Nederland

Geef een reactie