Privacy -ALV

Hier vind u de gehele
Algemene Voorwaarden & Privacy Statement IJszeilvereniging DN Nederland >

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de IJszeilvereniging DN Nederland (zetel Laren NH) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via de website https://www.ijszeilen.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van de IJszeilvereniging DN Nederland? Neem dan contact met ons op via onze secretaris.

Leuke, aantrekkelijke foto’s hebben een meerwaarde voor onze club. Een foto met 1of meerdere leden behoort echter ook tot de persoonsgegevens. Om deze reden heeft DN Nederland besloten dat al haar bestaande leden toestemming hebben gegeven voor het maken en publiceren van foto- en/of filmopnames door lid te zijn.

Naderhand en tussentijds kan een lid zijn/haar keuze (wel of geen toestemming) wijzigen door middel van het sturen van een bericht naar het bestuur. Aan nieuwe leden wordt toestemming gevraagd via het aanmeldformulier op de website;

Hierin wordt uit gelegd wat wij doen met uw persoonsgegevens, foto’s voor de website/ social media nieuwsbrief en andere uitingen.

Als een lid moeite heeft met een bepaalde foto waarop dat lid zelf staat afgebeeld, en deze foto is op de website/social media en nieuwsbrief gepubliceerd, dan kan het bestuur in overleg met deze persoon besluiten om de foto te verwijderen. Echter, in principe is de keuze die lid vooraf aan DN Nederland kenbaar heeft gemaakt (via aanmeldformulier of vanwege het in werking treding van de AVG) leidend;

Leden die bezwaar hebben tegen het maken en publiceren van foto’s dienen dit aan te geven. Deze personen komen op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website.