DN Nederland 60 jaar!

      Geen reacties op DN Nederland 60 jaar!

Zaterdag 11 november 2023, Noorderhem 2, 2371 EC, Roelofarendsveen

DN Nederland bestaat 60 jaar. Wij nodigen de leden uit om dit bij WV Braassemermeer vanaf 14.00 uur met ons te vieren en onder andere te genieten van een boeiende lezing van Annemieke Bes.

In verband met het diner vragen wij je om jezelf vooraf aan te melden voor deze dag.
Graag tot zaterdag 11 november 2023!

Vul hier je aanmelding in voor het feest en de vergadering >
of scan hieronder de QR-code

Annemieke Bes
3 * Olympische spelen
2017/2018 Volvo Ocean Race
2022-2023 Ocean Race in de Imoca-klasse Gecertificeerd fitnesstrainer en personal coach

PROGRAMMA:

14.00 – 15.30 uur Boten– en materialenbeurs / Skippersmeeting (vanaf 13:30 uur opbouw)
15.30 – 16.30 uur lezing Annemieke Bes
16.30 – 18.00 uur Borrel en Algemene Jaarvergadering
18.00 – 21.00 uur Diner
(aangeboden door het bestuur)

1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2022, klik hier voor de notulen >
3. Jaarverslag voorzitter (zie DN Journaal 2023)
4. Financieel overzicht penningmeester 2022/2023 en begroting 2023/2024
5. Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid
6. Vaststelling contributie
7.Verkiezing bestuursleden > volgens rooster aftredend:RobLeuverink(penningmeester) en Piet Hopma Zijlema (lidMaterialen), beide herkiesbaar.
Tussentijds aftredend: Margreet Elfring (lid PR en communicatie)
8. Ingekomen stukken
9. Mededelingen bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

Geef een reactie