Skippersmeeting 2022 Zaterdag 12 november 2022, Hoofdweg (Oostzijde) 2038, Buitenkaag

      Reacties uitgeschakeld voor Skippersmeeting 2022 Zaterdag 12 november 2022, Hoofdweg (Oostzijde) 2038, Buitenkaag

Mis dit niet! Met lezing van Mark Slats;

10.00-12.00 uur BOTEN- EN MATERIALENBEURS / SKIPPERSMEETING

Een gezellig samenzijn om terug te kijken op het vorig seizoen en plannen te maken voor komende winter. Heb je vragen over materialen en technische aspecten van het ijszeilen? Kom zeker langs en ze worden beantwoord. Daarnaast kun je nieuwe en tweedehands materialen kopen en verkopen. Vanaf 09.30 uur is er gelegenheid om materialen neer te zetten.

Zie hier voor informatie over o.a. parkeren en route beschrijving

12.0013.00 uur lezing Mark Slats
13.00
14.00 uur LUNCH (aangeboden door het bestuur) 14.0016.00 uur JAARVERGADERING

1. Opening

2. Klik hier voor Notulen jaarvergadering 2021

3. Jaarverslag voorzitter (zie DN Journaal 2022)

4. Financieel overzicht penningmeester 2021/2022 en begroting 2022/2023

5. Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid

6. Vaststelling contributie

7. Verkiezing bestuursleden** Volgens rooster aftredend: Hennie van den Brink (Internationaal Secretaris) en Eric van Komen (Secretaris),

beide herkiesbaar. Daarnaast stemming over samenstelling continuïteitscommissie

8. Ingekomen stukken

9. Mededelingen bestuur

10. Prijsuitreiking

11. Rondvraag

12. Sluiting